2011. június 27., hétfő

Verano

Kedves Diákok!

Mindenkinek csodás nyarat kívánok!
Az ösztöndíjasoknak külön gratulálok és remélem élvezni fogjátok a spanyolországi utat!
Remélem a sors úgy hozza, hogy találkozunk még!!!
Csodás évet töltöttem közöttetek, köszönöm az együttmőködő munkátokat és a segítségeteket.

Feliz verano!!!
Koza-Ondok Tímea

2011. május 31., kedd

Honvédelmi-rendvédelmi ifjúsági járőrverseny

Honvédelmi-rendvédelmi típusú járőrverseny: Balatonalmádi-Káptalanfüred (Preventbox) tábornál
2011.06.04 szombaton 10.00-tól......
Nevezés: két korcsoportban (13-14-évesek azaz általános iskola 7-8 osztályosok) és középiskolások 9-14 osztályig, 3 fős csapatokban ( 1 fő tartalék megengedett).
Nevezési díj: nincs. Jelentkezési határidő: 2011.06.02. csütörtök 12.00. levélben, vagy e-mailen.
e-mail: crimeboxclub@gmail.com
versenyről: 5 állomás (ügyességi), 7-8 km táv. Minden állomás 100 pontot ér (max), illetve az "időfutam" is egy állomás eredményének felel meg.
Várjuk a jelentkezéseket!

Mellékletek (1)

 • VERSENYKIÍRÁS járőr 2011 06 04.docdátum: 2011.05.17. 4:43, létrehozta: Club Crimebox (1. verzió)
  43 kB Megtekintés Letöltés

2011. május 30., hétfő

Europa Secura - Jelentkezési Határidő!

Tisztelt Középiskola!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amennyiben diákjaikat szeretnék buzdítani az Europa Secura angol nyelven folyó versenyében való részvételre, minek a nyereménye egy tanulmányi kirándulás Prágába:

A jelentkezési határidő: Június 2.

Tekintettel az eddigi alacsony jelentkezői számra, várjuk és számítunk a lelkes diákok jelentkezésére, akiknek lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni egy nemzetközi fórumon, valamint kiszélesíteni látókörüket az Európai Unió és NATO témakörben.

Regisztrációs link:
http://www.europasecura.cz/en/prihlaska.php

További információ a versennyel kapcsolatban az előző levélben kiküldött csatolmányokban és az alábbi linken érhető el:
http://www.europasecura.cz/en/index.php

Jelentkezett diákjaik névsorát kérem küldjék el erre az e-mail címre.

Üdvözlettel:

Barta Lilla és Csath Enikő
EYP Hungary

Matektábor - 2011

A képet a feladó eltávolította. MatekLap

Tisztelt Igazgató, Munkaközösség-vezető!

Már több, mint 10 éve rendezzük meg Matektáborunkat a matematika iránt érdeklődő általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára, melynek helyszíne hagyományosan a zempléni Pusztafalu.

Az egyhetes tábor során érdekes matematika és fizika témákkal lehet megismerkedni. A foglalkozásokon túl csapatvetélkedő, túra és sportolási lehetőség várja a résztvevőket. Vacsora után fakultatív programok, játékok biztosítják a kikapcsolódást, utolsó este pedig a tábortűz előtt ajándékokra válthatják a táborozók a hét közben szerzett tudásukat.

Idén a tábort két turnusban rendezzük meg, az időpontjai pedig:

* 2011. július 10-16.
* 2011. július 22-28.

Jelentkezés és további információk: www.mateklap.hu

Üdvözlettel:
a tábor szervezői

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet pályázati felhívása


Pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy a budapesti és vidéki oktatási intézmények, non-profit szervezetek informatikai eszközökhöz juthassanak. A támogatottak körében nagy mennyiségű inkurrens számítástechnikai eszköz kerül szétosztásra.

      Támogatottak köre:
Budapesti és vidéki székhelyű iskolák, nonprofit szervezetek. Nonprofit szervezetek esetében feltétel, hogy legalább egy éve bizonyítottan működjön.

Kiosztásra kerülő eszközök:
Dell és Latitude márkájú maximálisan három éves, jó állapotú asztali számítógépek és laptopok. A gépek gyártmánya, típusa eltérő ezért a kiírásban nem kerülnek felsorolásra.
Egy pályázaton belül maximum 30 darab számítógépre vagy laptopra lehet pályázni.
     

Részvételi feltételek:
Hiánytalanul kitöltött adatlap és mellékletei a beküldési határidőn belül. A nyertes pályázó köteles legalább egy évig a pályázatban megfogalmazott célra használni az elnyert számítástechnikai eszközöket, egyúttal a kiíró fenntartja a jogot, hogy ez idő alatt a pályázót ellenőrizheti.

A pályázatban be kell mutatni:

·         Intézmény, non-profit szervezet 2010. évi elért eredményeit a 2011-es évre tervezett főbb programjait, fejlesztéseit, és a támogatás részletes indoklását, várt eredményeit. Előnyben részesül a pályázó, ha Vöröskeresztes alapszervezetként vagy partnerként együttműködik valamelyik megyei vagy helyi Vöröskeresztes alapszervezettel, (amennyiben a Vöröskereszt egyik megyei szervezete nyújt be pályázatot, ettől természetesen eltekintünk.)


A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatokat teljes terjedelmében (mellékletek, adatlap) Word formátumban nyomtatott, aláírt formában, 2 példányban 2011. június 14-én du. 16 óráig a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet irodájában lehet.


Pályázat elbírálásának határideje:
2011. június 20. A nyertes pályázatról szóló írásbeli értesítést küldünk és a pályázóval támogatási szerződést kötünk.


Pályázók értesítése:
A pályázat elbírálását követően a pályázókat e-mailben értesítjük.

Eszközök átvétele: A pályázati eredmény kihirdetésétől számított két héten belül a szervezetünk budapesti raktárából előre egyeztetett időpontban lehetséges. További információ: szabogergely@voroskeresztbp.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a szamitogeppalyazat@voroskeresztbp.hu címen tehetik fel.

A pályázatokat a Szervezet igazgatója által felkért bizottság bírálja el. A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.Budapest, 2011. május 20.

2011. május 6., péntek

Pályázat és nyereményjáték: Drogmentes osztály

www.drogmentesosztaly.com

Emlékbeszéd mondó versenyre felhívás

Emlékbeszéd és mesemondó verseny fiataloknak,

a " haza mindenese", Fáy András születésének 225 évfordulója alkalmából.
A versenyt a Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és Pécel Város Önkormányzata, a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., a Ráday Gyűjtemény, és a Fáy Társaság támogatásával hirdeti meg.
Emlékbeszédmondó verseny
A versenyre 14-19 év közötti fiatalokat hívunk. A beszédet a jelentkezőnek kell megírnia és emlékezetből, szép tiszta magyarsággal, a szónokokkal szemben elvárható követelményeknek megfelelően kell előadnia. A szöveg és az előadás együttes hatása alapján születnek meg a helyezések.
Díjak: Az első helyezett Fáy András sírjánál, az évfordulós ünnepségen mondhatja el beszédét 2011. május 29-én a Kálvin téri református templomban. A második helyezett a péceli ünnepség ünnepi szónoka lesz, május 28-án. A legjobbak könyvjutalmakat vehetnek át.
Jelentkezési határidő: A jelentkezéseket az életkor, postai és e-mail cím, egyéb elérhetőségek megjelölésével 2011. május 10-ig az alábbi címre várjuk: Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete 1135. Budapest Lehel u. 24/c, vagy mihoe2011@gmail.com  .
A verseny időpontja: 2011. május 28. Helyszín: Pécel, Ráday-kastély.
Mesemondó verseny
A Fáy András és Kriza János tiszteletére meghirdetett versenyen nevezni két mesével lehet, kitétel, hogy ezek közül az egyik Fáy András gyűjteményéből, vagy Kriza János gyűjtéséből származó legyen. Kriza János születésének 175. évfordulója is ebben az esztendőben lesz, így két nagy mesegyűjtő emléke előtt tiszteleghetünk.
A versenyre fiatalok jelentkezését várjuk, 8-24 éves korig.
Jelentkezési határidő: A jelentkezéseket az életkor, postai és e-mail cím, egyéb elérhetőségek megjelölésével 2011. június 1-jéig az alábbi címre várjuk: Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete 1135. Budapest Lehel u. 24/c, vagy mihoe2011@gmail.com  .
A verseny időpontja: A verseny 2011. szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napjának rendezvénysorozata keretében lesz Pécelen, a Ráday-kastélyban.
A nyertesek könyv és tárgyjutalmakban részesülnek.
Fáy András (1786-1864) író, politikus a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja.
Széchenyi előtt, fölismerte Magyarország gazdasági és kulturális elmaradottságát, és annak okait. 1825-ben javaslatot terjesztett be az orvoslás eszközeit is megjelölve: színház, szabad ipar és kereskedelem, jobb büntető kódex, erkölcsnemesítés, javító ház, törvénykezés és közigazgatás javítása, takarékpénztár.
1835-ben követté választották, az ellenzék egyik tekintélyes tagjaként az országgyűlésben szolgálta a magyaros józan beszédeivel a gazdasági és társadalmi reformok ügyét.
Tevékenyen vett részt a kor minden kulturális és gazdasági mozgalmában. Széchenyi kedvéért belépett a Nemzeti Kaszinóba, melynek majdnem folytonosan a könyvtárosa volt, két ízben pedig igazgatója is volt. Az akadémia már az első nagygyűlésen, 1831-ben tiszteleti tagjává választotta. 1845-ben az igazgatótanács tagjaként, 1847-ben pedig helyettes elnökként tevékenykedett.
A Kisfaludy Társaság megalakulásakor, 1837. február 6-án igazgatójának választotta. 1834-35-ben Döbrentei Gáborral együtt a budai színtársulat igazgatója, majd az akadémia játékszíni bizottságának tagja, amely feladatai között szerepeltette a drámairodalom fejlesztését. Fáy egész életében sokat fáradozott a nemzeti színészetért.
Legnevezetesebb alkotása a Pesti Hazai Első Takarékpénztár (a mai OTP Bank Rt.
egyfajta jogelődje) életre hívása volt. Az intézet 1840. január 11-én megkezdte működését. Fáyt az alakuláskor segédigazgatóvá választották, mely tisztséget 1848-ig megtartotta. Az intézet pár év alatt fölvirágzott, hét év alatt 32 fiókkal bővült, kiállotta a szabadságharc viharait, s ma is egyike legnagyobb, legszilárdabb pénzintézeteinknek.
Szemere Pál tréfásan, de találóan a „nemzet mindenesének" nevezte.
Fáy András íróként 1807-tól tevékenykedett.
Első könyve a Bokréta, a dalokkal, mesékkel, epigrammákkal teli füzetet Híres íróvá mesegyűjteménye tette: Fáy András eredeti meséi és aforizmái (Bécs 1820.),
Több mint hetedfélszáz az általa írt állatmesék, parabolák, aforizmák száma, melyekbe életelveit, tanácsait, észrevételeit burkolta, nagyon sok emberi vagy nemzeti gyarlóságot és előítéletet tesz nevetségesekké.
 

7. Dunavarsányi Félmaraton futóverseny - iskolai különkupa

Várjuk az Önök iskolájának csapatát!

ISKOLÁKNAL KÜLÖN KUPA – KEDVEZMÉNYES NEVEZÉSSEL

2011. május 22. 10 órától

DUNAVARSÁNY, TORNACSARNOK
Versenyszámok: 500 m családi futás
4 km futás
21,0975 km Félmaraton, egyéni, 2-3-5-7 fős váltóban is!

Érdeklődés: Herendi Péter
Peter54@indamail.hu
Herendi.peter@t-email.hu
+36 20 9382 774

On-line nevezés, további információk:
www.dunavarsanyifutonap.inf.hu

2011. május 5., csütörtök

Algebria Online Matematika Verseny

Szeretném felhívni figyelmét az év végéhez illeszkedő, 2011. május 14-én induló, rendhagyó Algebria Online Matematika Versenyünkre.

Ennek során egy virtuális sziget, Algebria, polgáraként feladatokat megoldva versenyezhetnek a diákok az Algebria Királya és Alkirályai címért, az iskolák pedig, mint a sziget önálló települései, a sziget Fővárosa rangért.

A szegedi NetSuli Hungary Kft. által szervezett versenyen a nyertes diákok között 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány kerül kiosztásra, ezen felül a Fővárost adó csapatot is 30 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a természettudományos oktatás korszerű lehetőségeinek elterjesztéséhez.

A lelkes szegedi középiskolai tanárok által kigondolt verseny legfontosabb célja, hogy egy újabb területen biztosítson lehetőséget az elsajátított matematikai műveletek játékos begyakorlására.

Sajnos általános tapasztalatunk, hogy a középiskolába érkező diákok számolási biztonsága gyakran olyan alacsony, hogy sokszor ez lesz későbbi kudarcaik egyik okozója. Ez ellen minden eszközzel küzdenünk kell. Meggyőződésünk, hogy jó szakemberekhez nem annyira a rafináltan kigondolt versenyfeladatokon keresztül vezet az út, hanem azon a biztos számolási készségen, amit csak kitartó gyakorlással lehet elsajátítani.

A teljesebb siker érdekében a versennyel párhuzamosan javasoljuk egy, az iskola szokásaihoz igazodó belső motivációs rendszer kialakítását (pl. feladatmegoldó versenyek, kisötösök, stb.) A verseny különösen alkalmas a gyengébben teljesítő tanulók számára, hogy megszerezhessék/bizonyíthassák az alapfeladatokban való jártasságukat, ill. szándékukat a jobb jegy megszerzésére.

A további részletekért kérjük, olvassa el a mellékletben csatolt Részletes versenyfelhívást!

Kérem, hívja fel az érintett kollégák figyelmét, hogy Algebria versenyszoftverünk demo változata már most is letölthető a www.netsuli.org címről, és a verseny kezdetéig szabadon kipróbálható.

Ha valami kérésük, észrevételük van, vagy van olyan feladattípus, amit a kollegákkal egyeztetve úgy gondolják, hogy szívesen látnának a versenyben, kérem jelezzék, és mi igyekszünk azt beemelni szoftverünkbe.

Remélem, az Önök iskoláját is mielőbb a sziget települései között üdvözölhetjük!

Üdvözlettel:

Csiszár Zoltán

2011. május 4., szerda

Digitális évkönyvhöz fotózás: május 5-6

Sziasztok!

A digitális évkönyv fotózásának időpontjai:

Május 5. csütörtök

10:00 11A
12:00 10C
13:00 9C
14:00 12A

Május 6. péntek

8:00 11C
8:35 10A
9:45 12C
10:00 9A
10:30 12B
11:00 10B
12:00 11B
12:45 9B

A fotózás egyéni lesz. A képeket meg lehet vásárolni. Akinek vannak kirándulásos,ballagásos vagy egyéb képei, azokat hozza be minél hamarabb, hogy beletehessük az évkönyvbe.

2011. április 27., szerda

Lengyel-Magyar Összetartozás éve programsorozat történelmi-irodalmi pályázata

További információ a programsorozatról:

Honlap: www.lengyelmagyar.eu, e-mail: info@lengyelmagyar.eu

Szervező: Vida Zoltán

spanyol koreográfus_Cristina Blanco a Trafóban!


Játék, új nyelv, EXIT-felirat
A Trafó Beavató Programjának részeként:

Cristina Blanco (ES): 
cUADRADO-fLECHA-pERSONA qUE cORRE

táncelőadás és beavató foglalkozások a Trafó Galériában!
45 perc

2011. május 5. 18:00
2011. május 6. 14:00 és 18:00
2011. május 7. 18:00

Tűzoltókészülék, konnektor, EXIT-felirat. Táblák, tárgyak, címkék, amiket ismerünk, egyezményes jelek, amelyeknek jelentését, eredetét, érvényességét nem kérdőjelezzük meg soha. Na de mi történik, ha mégis? Ha egy pillanatra elfelejtjük mindazt, amit ezekről a jelekről tudunk és friss, új szemmel pillantunk rájuk?

A fiatal spanyol koreográfus Cristina Blanco pontosan ezt teszi: újraírja a táblák, jelek, címkék, történetét. Az előadás szabad és egyszerű játék a nyelvvel, a jelekkel és a kódokkal, ahol a konnektornak bizony néha arca van, hol mosolyog, hol sír, ahol a tűzoltókészülékbe bele lehet szeretni, ahol a kijárat felirat ezer mást jelenthet, ha letakarunk belőle két betűt és hagyjuk, hogy instruáljon minket.

„A ruhák belsejébe varrt mosási útmutató legalább öt különböző narratívát szülhet, ha az ember pillanatra felmerül a kétely, hogy az áthúzott kör és négyszög talán nem is a mosógépről mesél...  Az előadás a kommunikáció és nyelv rétegeivel, lehetőségeivel és korlátaival foglalkozik úgy, hogy maga is saját nyelvet, spanyollal kevert, eredeti, tárgy-ötlet-Blanco nyelvet teremt.” (Ellenfény)Alkotó és előadó / Created and performed by: Cristina Blanco
Produkció / Production: Cristina Blanco with the  support of Aula de Danza “Estrella  Casero” de Alcalá de Henares.
Fotó / Photos: María Jerez
Köszönet / Thanks to: María Jerez, Cuqui Jerez, Jaime Conde Salazar, Extintores  Caparros®. Juan Dominguez
Támogató / With the support of: OSI

Május 5-6 fotózás digitális évkönyvhöz!!!

Magyar faktos kirándulás Miskolc-Lillafüred


2011. április 14., csütörtök

Europark 2. Osztálytabló kiállítás és szépségverseny


Tisztelt Iskola !

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a tavalyi sikerre való tekintettel az Europark Bevásárlóközpont idén második alkalommal szervezi meg a vonzáskörzetben lévő középiskolák végzős osztályainak osztálytabló kiállítását és szépségversenyét.
Az Europark Bevásárlóközpont tablószépségversenyére minden végzős középiskolai osztály pályázhat osztálytablójával.
A pályaművek az Europark földszintjén és emeletén kerülnek kiállításra, ahol a nagyközönség szavazhat is a legszebb, legnépszerűbb, legkreatívabb tablóra.

A legtöbb szavazatot kapott osztályokat idén is értékes nyereményekkel jutalmazzuk.
1. díj: 100.000 Ft értékű Europark ajándék utalvány
2. díj: 50.000 Ft értékű Europark ajándék utalvány
3. díj: 25.000 Ft értékű Europark ajándék utalvány

A pályázat feltételei:
A kiállításra és pályázatra a jelentkezés és a részvétel ingyenes!
A tablóknak az alábbi paramétereknek kell megfelelniük:
Méret: max. 1,5m x 1m x 10 cm/osztálytabló
Súly: max. 15 kg/osztálytabló
(Amennyiben a pályamű eltér az előírásoktól, kérem keressenek meg minket az levélben található elérhetőségek valamelyikén!)

A tablókon jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy melyik iskola, melyik osztályának munkája.

A tablóknak rendelkezniük kell a felfüggesztéshez, kitámasztáshoz alkalmas kampókkal a tabló hátoldalán. A szakszerű kihelyezésről az Europark munkatársai gondoskodnak.

Jelentkezési határidő: 2011. április 27., szerda
A tabló beérkezésének határideje: 2011. május 2., hétfő

A jelentkezési lapukat leadhatják Toperczer Kata kolléganőnél:
Levélben: Europark Bevásárlóközpont – 1704 Budapest, Pf. 1.
Telefon: 347-1509
Fax: 347-1604
E-mail: toperczer.kata@europark.hu

Eredményhirdetés:
2010. június 3., péntek 15 óra

„Irodalom Jelmezben”

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
a Kossuth Kiadóval és a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal közösen
a
XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
jelmezes vetélkedést hirdet
diákcsoportok számára.

2011. április 16-án, szombaton, 10-16 óra közt, a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon olyan diákcsoportokat várunk, akik kedves olvasmányaik szereplőinek alakját magukra öltve jelmezeikkel népszerűsítik az olvasást! (A csapatversenybe minimum 5 fővel lehet nevezni.)
A jelentkező csapatokat egyrészt a szervezőbizottság zsűrije fogja díjazni, másrészt a közönségszavazatok alapján is könyvjutalmat nyerhetnek.

Jelmezes Jelenetek
A jelmezes diákcsoportok iskolájukat képviselik, feladatuk, hogy rövid jeleneteket
mutassanak be a könyvfesztivál területén bárhol és bármikor, a nap folyamán több
alkalommal is, oly módon, hogy felhívják magukra és a népszerűsített alkotásra a zsűri és a közönség figyelmét. A csapatok jól látható táblával jelöljék nevüket és produkciójukat.
A zsűri a jelenetek és a jelmezek alapján osztja majd ki a díjakat:
I. díj: 100 000 Ft-os könyvcsomag
II. díj : 50 000 Ft-os könyvcsomag
III. díj: 20 000 Ft-os könyvcsomag

Jelmezverseny
Közönségdíj
A diákcsoportok által viselt, legügyesebben elkészített, kor- és élethű jelmezekre 10 és 15 óra között a közönség adhatja le szavazatát.
I. díj: 50 000 Ft-os könyvcsomag
II. díj: 30 000 Ft-os könyvcsomag
III. díj: 20 000 Ft-os könyvcsomag

Különdíj
A legnagyobb létszámú jelmezes diákcsoportot delegáló iskolát 100 000 Ft-os
könyvcsomaggal jutalmazza a verseny szervezőbizottsága!
A díjazott csapatokat segítő tanárokat értékes könyvjutalomban részesíti a zsűri.
A verseny regisztrációköteles, kérjük, hogy az egyéni versenyzők és a csapatok egyrészt e-mailben (tandor@vnet.hu) jelentkezzenek legkésőbb 2011. április 9-ig, másrészt a Könyvfesztivál „Irodalom Jelmezben” regisztrációs pultjánál jelentkezzenek be 2011. 04. 16-án, 10-11 óra között.
Kérdések, információk a tandor@vnet.hu címen tehetők fel és kaphatók!


Klasszikusok Képregényben
Országos Irodalmi Feladatmegoldó Csapatverseny

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Kossuth Kiadó Zrt. Országos Irodalmi Feladatmegoldó Csapatversenyt hirdet az általános iskola 7-8. és a középiskolák 9-10. osztályos tanulói számára. A versenyben résztvevő csapatok létszáma 3 fő lehet.

A verseny két rézből áll. Az első része 5 fordulós, amelyben a csapatoknak a megjelölt művekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, majd a megoldásokat postán (Ady Endre Gimnázium, 1139 Budapest Röppentyű u. 62. címre, Diószegi Endre nevére címezve) vagy e-mailen eljuttatni a kepregeny2010@freemail.hu e-mail címre. A versennyel kapcsolatos kérdésekre is erről a címről válaszolunk!

A legügyesebb és a legtöbb pontot gyűjtő 10 csapat egy záró vetélkedőn vehet részt, ez dönti majd el a végső sorrendet.

A feladatmegoldó verseny alapjául a Kossuth Kiadó Zrt. gondozásában megjelenő Klasszikusok Képregényben sorozat egyes darabjai, ill. a teljes művek szolgálnak. A regényeket mindkét formában el kell olvasni, hogy a feladatokat meg tudják oldani a versengő csapatok. A képregények beszerezhetők az újságárusoknál és a Kossuth Kiadó boltjaiban, internetes oldalán (www.kossuth.hu).

Az egyes fordulók témái/művei megjelenés

 1. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 2010. október 15.
 2. Lewis Carroll: Alice Csodaországban 2010. október 15.
 3. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 2010. november
 4. Charles Dickens: Karácsonyi ének 2010. december
 5. Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé 2011. január

Záró forduló: A fenti művek + Arthur Conan Doyle: A sátán kutyája

A versenyre regisztráció nem szükséges, az első forduló megoldásainak dokumentációjában várjuk a csapat nevét, a csapattagok nevét és elektronikus levélcímét, az iskola nevét, címét, a csapat munkáját segítő tanár nevét és elérhetőségeit.

Díjak:

1. díj A csapat tagjait és a felkészítő tanárt egy tavaszi hétvégére vendégül látja a Hunguest Hotel egyik szállodája, emellett 40 000 forintos könyvjutalmat nyernek a Kossuth Kiadó Zrt-től.

2. díj Irodalmi kalandtúra Budapesten a csapattagoknak és felkészítő tanáruknak, valamint 30 000 forintos könyvjutalom

3. díj 25 ezer forintos könyvjutalom

A záró forduló és az eredményhirdetés időpontjáról a résztvevőket postán és elektronikus levélben is értesítjük.

A vetélkedő fordulóinak feladatai letölthetők a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatának oldaláról (http://irodalomtortenet.wordpress.com/) és a Kossuth Kiadó honlapjáról (http://www.kossuth.hu/index.php).


Feladatsor megjelenése
Beadási határidő
 1. feladatsor
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
2010.10.20.
2010.11.20.
 1. feladatsor
Lewis Carroll: Alice Csodaországban
2010.11.30.
2011.01.04.
 1. feladatsor
Charles Dickens: Karácsonyi ének
2011.01.01.
2011.02.10.
 1. feladatsor
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
2011.02.05.
2011.03.05.
 1. feladatsor
Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé

2011.03.05.
2011.04.05.


Az 1. forduló feladatai:


 1. A regény és képregény segítségével a csapat készítsen térképet, amelyen megjeleníti Robinson szigetét! A térkép elektronikus és hagyományos formában egyaránt elkészíthető, utóbbi mérete nem haladhatja meg az 1X1 métert!
15 pont
 1. A szigeten töltött esztendők alatt Robinson kialakítja élőhelyét. A csapat készítse el Robinson lakhelyének makettjét! A makett elkészítéséhez bármilyen anyagot lehet választani, a méret azonban nem lehet nagyobb 50X50 cm-nél.
 1. A regény és a képregény összehasonlításának eredményeként készüljön un. „képszöveg” a képregényben nem szereplő, ugyanakkor fontos eseményhez! 5 képhez felhasználható szövegre és a képi illusztráció leírására kell vállalkozni!
 1. A csapat állítson össze a történet alapján egy olyan napirendet, amelyből kiderül, hogy egy „mai Robinson” mivel töltené egy napját a szigeten!
 1. Készüljön egy táblázat, amely összefoglalja, hogy a mai kor embere milyen felszerelésekkel tudná túlélni a lakatlan szigetre kerülést.
 1. Mire tanítanád meg Robinsont? Készüljön 1 oldal terjedelmű fogalmazás, amelyben a csapat kifejti, hogy mai tudásunk alapján mire tanítaná meg Robinsont, hogy szigeten töltött élete könnyebb legyen!
 1. Készítsetek egy maximum 3 oldal terjedelmű fogalmazást, hogyan módosulna Robinson élete a szigeten, ha a hajótöréskor nem egyedül menekül meg, hanem vele együtt a szigetre kerül egy másik férfi vagy egy nő! A fogalmazásban elegendő csak az egyik alakot választani!
 1. „Miközben olvasod, emberré válasz!” Készítsetek érvelő fogalmazást a fenti állítás igazolására a regény és a képregény alapján! A szöveg terjedelme ne haladja meg a 2 oldalt!
 1. Készítsetek Daniel Defoe-ról életrajzi és az életmű darabjait összefoglaló PPt. bemutatót! A munka terjedelme ne legyen nagyobb 20 diánál!

Az 1. fordulóban összesen 150 pont szerezhető

Jó munkát és kellemes olvasást kíván a szervezőbizottság!

Az 2. forduló feladatai:
1.  A regény és képregény segítségével a csapat készítsen útikönyvszerű leírást Alice útjáról!
20 pont
2.     1789-ben Lewis Carroll levelet kapott, hogy karácsonyi unaloműzésre készítsen feladványokat az olvasóknak. Ekkor tette közzé Doublets-nek (szópároknak) nevezett játékát a Vanity Fair magazinban.
A VÍZ – ből JÉG mintájára (VÍZ – VÍG – VÉG – JÉG) készítsetek 10 szóláncot.
20 pont
3.  „Mit ér egy könyv – gondolta Alice – képek meg versek nélkül?” A regény és a képregény összehasonlításának eredményeként készítsetek un. „képszöveg” a képregényben nem szereplő, ugyanakkor fontos eseményhez! 5 képhez felhasználható szövegre és a képi illusztráció leírására kell vállalkoznotok!
15 pont
4.     Rajzoljátok meg Alice kertjét és a bíróság termét!
20 pont
5.    Készítsetek táblázatot a történetben szereplő állatokról a biológiai rendszertan segítségével!
15 pont
6.     Ki mondja és mikor?
1. „Szégyellhetnéd magad! Egy ilyen nagylány nem sírhat így!”
2. „A felét sem értem a cifra szavaidnak, de, szerintem te se nagyon!”
3. „Semmi értelme a kopogásnak kishölgy.”
4. „Ne fröcsköld ráma  piros festéket!”
5. „A Királynő pitét sütött egy nyári délután.”
10 pont
7.    „Az élet tényleg egyfajta iskola, alkalom a gyakorlásra.
Elsősorban a jellem felépítésére és a szellem nevelésére való.” Készítsetek érvelő fogalmazást a fenti állítás igazolására a regény és a képregény alapján! A szöveg terjedelme ne haladja meg a 2 oldalt!
20 pont
8. Készítsetek Lewis Carroll életrajzi és az életmű összefoglalót PPt. formátumban! A munka terjedelme ne legyen nagyobb 10 diánál!
10 pont
9.     Készítsetek Alice-Csodaország oldalt a Facebook-on csapatotok nevével, szervezzetek csoportot és használjátok ki tetszés szerint a közösségi oldal lehetőségeit. Az oldal értékelése a kreatív ötletek alapján történik. Az értékeléshez küldjetek meghívót a tandor@vnet.hu címre.
20 pont
A 2. fordulóban összesen 150 pont szerezhető
A 2. forduló beadási határideje: 2011. január 4.
Jó munkát és kellemes olvasást kíván a
A 3. forduló feladatai:
1. Fordítsátok le e Boldog Karácsonyt és a Boldog Új Évet Kívánok köszöntőket 10-10 nyelvre!
20 pont
2. Gyűjtsetek legalább 10 karácsonyi éneket! A szíveteknek legkedvesebbet énekeljétek el és vegyétek fel valamilyen hangrögzítővel, majd küldjétek el csatolt dokumentumként a tandor@vnet.hu címre.
20 pont
3. Írjatok egy rövid, 1 oldalnál nem hosszabb történetet a karácsonyról!
15 pont
4. Készítsetek táblázatot, amelybe 10 olyan gyerekjátékokat soroltok, amelyeket Dickens korában ajándékként kaphattak kisgyerekek! A játékok használatáról írjatok egy-egy mondatot a következő oszlopba!
20 pont
5. Gyűjtsetek legalább 10 olyan irodalmi alkotást, amelyben szellemek szerepelnek!
10 pont
6. Gyűjtsetek karácsonyi recepteket a hazai és nemzetközi ünnepi ételek közül!
Legalább 10 főétel és 10 süteményféle szerepeljen a válogatásban!
20 pont
7. Készítsetek fogalmazást, amelyben elmesélitek hová vinne benneteket a Múlt Karácsonyainak Szelleme!
15 pont
8. Készítsetek Charles Dickens életrajzi és az életmű összefoglalót PPt. formátumban! A munka terjedelme ne legyen nagyobb 10 diánál!
10 pont
9. Fogalmazzátok meg, hogy milyen jellemfejlődésen megy keresztül a történet során Scrooge! A fogalmazás terjedelme ne haladja meg 2 oldalt!
20 pont
A 3. fordulóban összesen 150 pont szerezhető
A 3. forduló beadási határideje: 2011. február 10.
Jó munkát és kellemes olvasást kíván a szervezőbizottság!
szervezőbizottság!

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

2011. április 14. és 17. között 18. alkalommal kerül megrendezésre a Millenáris területén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Amely egy igen magas színvonalú kulturális és szakmai esemény lett az évek folyamán.
A Könyvfesztivál már az eltelt években is fogadott díszvendég országokat, hogy az érdeklődőkhöz eljuthasson az adott ország irodalma, kultúrája. A 2011-es könyvfesztivál díszvendégeként az Európai Unió országai állítanak közös standot.
A fesztivál keretein belül idén már 11. alkalommal is megrendezésre kerül az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja, amely az Unió fiatal tehetséges prózaírónak kínál bemutatkozási lehetőséget.

Könyv, könyv, könyv elképesztő mennyiségben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ideje alatt az olvasóbarátok közel 50 ezer kötet és több száz újdonság közül válogathatnak. 25 ország világirodalmának kiemelkedő alkotóinak részvételével fantasztikus és emlékezetes kulturális programok várják az érdeklődőket. Ízelítő ezekből: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések.
A gyerekek olvasótáborát egy külön irodalom-birodalommal támogatják, ez a Gyerek(b)irodalom, ahol a könyvek mellett sok érdekes program is várja kis lapozgatókat.

Az én manóm! - rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdetnek a Hetedhét Vigasság című fesztiválhoz kapcsolódóan. (pályázatok.org)
A Hetedhét Vigasság kulturális, művészeti és hagyományőrző fesztivál szervezője rajzpályázatot hirdet Az én manóm! címmel. A művek elkészítésének módja szabadon választott. A legjobb pályaműveket kiállítják a 2011 júliusában rendezendő Hetedhét Vigasságon.

Beadási határidő: 2011. május 20.

Aquilone - művészeti pályázat

Fiatal művészeknek hirdet pályázatot az Aquilone Training. (pályázatok.org)

Az Aquilone Training Kft. pályázatot hirdet 18 és 25 év közötti művészeknek Aquilone címmel. A pályázat célja, hogy segítse a művészek önerőből gyakran nehezen megoldható bemutatkozását. A díjnyertes művekből kiállítást szerveznek Budapesten.

Beadási határidő: 2011. május 31.

Katona József grafikai pályázat

Grafikai pályázatot hirdetnek Katona József születésének 220. évfordulója alkalmából. (pályázatok.org)


A Kecskeméti Katona József Társaság és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ grafikai pályázatot hirdet tárlatához, amelyet Katona József születésének 220. évfordulója alkalmából rendeznek 2011. november 11. és december 4. között Kecskeméten. A kiírók Katona József életművéhez, valamint a magyar drámához és színházművészethez kapcsolódó pályaműveket várnak.

Beadási határidő: 2011. augusztus 18.

Egy szoknya, egy nadrág - irodalmi pályázat

Felhívás A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából vers- és novellaíró pályázatot hirdet a Veled-Érted Egyesület. (Pályázatfigyelő)
A Veled-Érted Egyesület, az Európai Bizottság Progress Közösségi Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritási Program támogatásával, vers- és novellaíró pályázatot hirdet Egy szoknya, egy nadrág címmel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából. Az EsélyNap 2011 című fesztivál keretében meghirdetett pályázatra olyan irodalmi alkotásokat, verseket és novellákat várnak, amelyek felhívják a figyelmet a nemek közötti esélyegyenlőség fontosságára. Az ünnepélyes díjátadót 2011 júniusában rendezik Budapesten.

Beküldési határidő: 2011. április 26.

Pályázat az Akusztikus Tehetségkutató Versenyre

A Tarajos Gőte ARTklub tehetségkutató versenysorozatot indít 2011 májusában akusztikus hangszeren játszó előadóknak. (Pályázatfigyelő)

Pályázatot hirdet a Tarajos Gőte ARTklub a 2011. májusi Akusztikus Tehetségkutató Versenyen való részvételre. A versenysorozatra jelentkezők saját, magyar nyelvű, szóló műveikkel léphetnek fel, kizárólag akusztikus hangszerekkel.

Jelentkezési határidő: 2011. április 30.

Markazi fotópályázat

Amatőr fotósoknak hirdet pályázatot a Markazi Turisztikai és Kulturális Egyesület. (Pályázatfigyelő)

A Markazi Turisztikai és Kulturális Egyesület fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak Markaz... egy falu, amelyről festők álmodnak címmel. Kellő mennyiségű pályamű beérkezése esetén a kiíró kiállítást rendez azokból 2011 májusában. A pályázat témája kötetlen.

Beküldési határidő: 2011. május 6.

Nemzetközi esszépályázat

Nemzetközi esszépályázatot hirdet az UNESCO és a Goi Peace Alapítvány Történetem inspirációja címmel. (pályázatok.org)

Az UNESCO és a Goi Peace Alapítvány esszépályázatot hirdet legfeljebb 25 éves fiataloknak Történetem inspirációja címmel. A művet angol, francia, spanyol, japán vagy német nyelven kell elkészíteni. A legjobbnak ítélt esszék alkotói kiutazhatnak Japánba.

Beadási határidő: 2011. június 30.

Bárdos Pál beszélt nekünk a zsidó történelemről2011. április 12., kedd

VIII. Janikovszky Éva meseíró pályázat

Novellapályázat


FELHÍVÁS


ORSZÁGOS VERS- ÉS NOVELLA-PÁLYÁZAT
BUDAPESTI FORDULÓ AZ

EsélyNap 2011 fesztivál

KERETÉBEN
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A pályázatra olyan irodalmi alkotásokat várunk, melyek felhívják a figyelmet a társadalmi nemek közötti esélyegyenlőség fontosságára.  A benyújtott alkotásokban a női és férfi szerepekkel, szerepkonfliktusokkal, szerepváltozásokkal kapcsolatos témákat kell megjeleníteni.
A kiírásra a pályaművet 2 kategóriában és 2 korosztályban lehet benyújtani:
1. kategória: vers                               1. korosztály: középiskolás (14 - 18 éves)
2. kategória: novella                         2. korosztály: ifjúsági (19 - 25 éves)

A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE, ELBÍRÁLÁS:
Az alkotásokat az előválogatást végző Budapesti Esélyek Házába kell benyújtani 2011. április 29-ig, ahonnan minden kategóriában és korosztályban a legjobb alkotás kerülhet tovább az országos értékelésre. A pályázatokat .doc kiterjesztésű (Word) fájlformátumban kizárólag elektronikusan a budapestieselyekhaza@gmail.com címre lehet benyújtani maximum 10 000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt). A pályázatokon tüntessék fel a pályázó pontos elérhetőségét és a kategória és korosztály számát is.
PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS:
Az országos díjátadó ünnepségre a budapesti „EsélyNap 2011” rendezvényen kerül sor 2011. június 4-én, ahol a zsűri értékes tárgynyereményeket ad át. (1. díjak: 50 000Ft, 2. díjak: 30 000Ft, 3. díjak 20 000Ft értékben). A budapesti forduló és az országos verseny legjobb alkotásai a fesztiválon színpadi előadások keretében bemutatásra kerülnek.

Ramszesz kiállítás

A képet a feladó eltávolította. 1
Tisztelt Intézmény Vezető Asszony/Úr!
Kedves Pedagógus Kollégák!


Szeretettel meghívjuk Önt és iskoláját egy egyedülálló interaktív kiállításra a fáraók világába, amely újszerűen mutatja be II. Ramszesz korának és uralkodásának tárgyi emlékeit.
Azt szeretnénk, hogy egy rendhagyó történelem óra keretében a múlt tárgyai – a rekonstruált szobrok segítségével – váljanak a jelen élményévé, mindezt ötvözve egy ásatás élményével.
A kiálltás keretében egy vizuális élményutazásra visszük a látogatót, ahol II.Ramszesz korában érezheti magát. A helyszín egy elképzelt ásatás, ahol úgy tárul a látogatók szeme elé a múlt, mintha éppen most tárnák fel a régészek az ókori leleteket.

Miben más ez mint a többi kiállítás?
? A kiállítást tapasztalt tárlatvezetők segítik, akik az iskolás csoportok korosztályának megfelelően vezetik a tárlatot, így az élvezetes programot nyújt 8 éves kortól.
? Nincsenek üvegvitrinek, ezért megfoghatók a tárgyak.
? A felfedezés élményét nyújtjuk: minimális állandó fényeket használunk, és a látogató egy fejlámpával mehet végig az egyes termeken.
A kiállítás szervezői küldetésüknek tekintik hogy a már Budapesten nagy sikert aratott egyedülálló élménykiállítást vidéken is elérhetővé tegyük az érdeklődő gyermekek számára.
A kiállítások helyszíne és időpontja:
? Győr Plaza (9024 Győr Vasvári Pál u.1/a)    2011.03.18 - 04.18.
? Székesfehérvár, Alba Plaza (8000 Székesfehérvár Palotai út 1-3.) 2011.04.22.- 05.22.
? Kaposvár Plaza (7400 Kaposvar Berzsenyi u. 1-3.)   2011.05.27.-06.26.
? Szeged Plaza* (6724 Szeged Kossuth L. u. 119.)   2011.09.26.-10.23
? Debrecen Plaza (4026 Debrecen Péterfia u.18.)    2011.10.28.-11.27
A kiállítás részleteiről a www.ramszeszazasatas.hu honlapon olvahat bővebben.
A helyszínen megváltott jegyek ára: 499 Ft, de amennyiben egyesületünkön keresztül jelentkezik, s az ITT található online jelentkezést választja, úgy  a jegy ára mindössze 399 Ft.. (*A szegedi helyszín térítésmentesen látogatható.)
Iskolai csoportok esetén minden 15 fő tanuló után 1 fő pedagógus számára ingyenes belépést biztosítunk!
Az online jelentkezési lap kitöltését követően foglalásukat elketronikus úton visszaigazoljuk és az Önök által megadott adatok szerint számlát küldünk, amely alapján a részvételi díjat befizethetik. A részvételi díj beérkezését követően a csoport részére elektronikus úton megküldjük a kitöltött vouchert, amelynek felmutatásával a kiállítás a kedvezményes áron megtekinthető.
Ha bármi kérdésük, vagy észrevételük lenne, úgy kérjük, írják meg az info@grund.hu  mail címre, vagy keressék irodánkat a 06/1 395-8530, illetve a 06/20 479-8851-es telefonszámon.
Jelentkezésüket várva, élményteli “ásatást” kívánunk!
Üdvözlettel,
Grund Klubhálózat

2011. április 11., hétfő

Hangfoglaló Hétfő ének-zenei verseny

2011-ben újra itt a Hangfoglaló Hétfő ének-zenei verseny, amelyen részt vehet Magyarország bármely általános és középiskolája, annak énekkarai, zenekarai, osztályai, vagy az iskola, iskolák osztályaiból alakított csoportok. Zene és művészeti iskolák és egyéb gyermekneveléssel foglalkozó intézmények,egyesületek.

A legjobbnak ítélt előadás 1.000.000Ft.- értékű hangszer, hangtechnikai eszköz felszerelést nyer, továbbá fellépési lehetőséget a 2011 szeptember 30 - október 03. megrendezésre kerülő Hangfoglalás kiállításon.
Az ARTISJUS Zenei Alapítvány 100.000Ft.-os különdíját nyeri a verseny legjobb felkészítő tanára, művészeti vezetője.

A verseny részleteit megtalálják az alábbi honlapon, megtekinthetik az előzményeket, díjakat:


Köszönettel és tisztelettel:
Andrásik Remo
Hangszeresek Országos Szövetsége

Húsvéti dekorációs ötleteket várunk:

cím: karolyi.szabadidoszervezo@gmail.com

2011. április 5., kedd

El Camino -Egy zarándoklat képekben és gondolatokban

A Budapesti Cervantes Intézet
tisztelettel meghívja Önt és barátait
El Camino - egy zarándoklat képekben és gondolatokban
Polner Tamás- fényképek
Varga Lóránd-gondolatok

A megnyitóra 2011. március 30-án, szerdán 18 órai kezdettel kerül sor a Cervantes Intezet "Iberoamerika" Nagytermében
Kiállítást megnyitja:
JAVIER PÉREZ BAZO,
a Budapesti Cervantes Intézet igazgatója.
A kiállitás megtekintető 2011. február 19-ig a Cervantes Intézet épületében, 10-17 óra közöt
INGYENES BELÉPES
KORLÁTOZOTT FERŐHELY

„Öltöztető baba” pályázat középiskolások számára

GOMBOLD ÚJRA!
Divat a magyar
„Öltöztető baba” pályázat középiskolások számára

A Design Terminál Nonprofit Kft. az országmárka alakításáért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai támogatásával februárban hirdette meg Gombold újra! - Divat a magyar elnevezésű öltözéktervezési pályázatát, amelyhez kapcsolódóan most újabb tendert ír ki a középiskolás korosztály számára.

A kiegészítő pályázat célja, hogy lehetőséget adjon a magas szintű szakmai képzettséggel nem rendelkező, de tehetséges és kreatív fiataloknak arra, hogy megosszák a nyilvánossággal a magyar öltözködési és divat-tradíció újraértelmezésével kapcsolatos ötleteiket, elképzeléseiket.

A pályázati kiírás elérhető a Design Terminál Nonprofit Kft. honlapján, a www.designterminal.hu/gomboldujra címen.

További információ:
Tel: +36 1 474 5528

Design Terminál Nonprofit Kft.
Cím: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.