2011. május 31., kedd

Honvédelmi-rendvédelmi ifjúsági járőrverseny

Honvédelmi-rendvédelmi típusú járőrverseny: Balatonalmádi-Káptalanfüred (Preventbox) tábornál
2011.06.04 szombaton 10.00-tól......
Nevezés: két korcsoportban (13-14-évesek azaz általános iskola 7-8 osztályosok) és középiskolások 9-14 osztályig, 3 fős csapatokban ( 1 fő tartalék megengedett).
Nevezési díj: nincs. Jelentkezési határidő: 2011.06.02. csütörtök 12.00. levélben, vagy e-mailen.
e-mail: crimeboxclub@gmail.com
versenyről: 5 állomás (ügyességi), 7-8 km táv. Minden állomás 100 pontot ér (max), illetve az "időfutam" is egy állomás eredményének felel meg.
Várjuk a jelentkezéseket!

Mellékletek (1)

  • VERSENYKIÍRÁS járőr 2011 06 04.docdátum: 2011.05.17. 4:43, létrehozta: Club Crimebox (1. verzió)
    43 kB Megtekintés Letöltés

2011. május 30., hétfő

Europa Secura - Jelentkezési Határidő!

Tisztelt Középiskola!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amennyiben diákjaikat szeretnék buzdítani az Europa Secura angol nyelven folyó versenyében való részvételre, minek a nyereménye egy tanulmányi kirándulás Prágába:

A jelentkezési határidő: Június 2.

Tekintettel az eddigi alacsony jelentkezői számra, várjuk és számítunk a lelkes diákok jelentkezésére, akiknek lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni egy nemzetközi fórumon, valamint kiszélesíteni látókörüket az Európai Unió és NATO témakörben.

Regisztrációs link:
http://www.europasecura.cz/en/prihlaska.php

További információ a versennyel kapcsolatban az előző levélben kiküldött csatolmányokban és az alábbi linken érhető el:
http://www.europasecura.cz/en/index.php

Jelentkezett diákjaik névsorát kérem küldjék el erre az e-mail címre.

Üdvözlettel:

Barta Lilla és Csath Enikő
EYP Hungary

Matektábor - 2011

A képet a feladó eltávolította. MatekLap

Tisztelt Igazgató, Munkaközösség-vezető!

Már több, mint 10 éve rendezzük meg Matektáborunkat a matematika iránt érdeklődő általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára, melynek helyszíne hagyományosan a zempléni Pusztafalu.

Az egyhetes tábor során érdekes matematika és fizika témákkal lehet megismerkedni. A foglalkozásokon túl csapatvetélkedő, túra és sportolási lehetőség várja a résztvevőket. Vacsora után fakultatív programok, játékok biztosítják a kikapcsolódást, utolsó este pedig a tábortűz előtt ajándékokra válthatják a táborozók a hét közben szerzett tudásukat.

Idén a tábort két turnusban rendezzük meg, az időpontjai pedig:

* 2011. július 10-16.
* 2011. július 22-28.

Jelentkezés és további információk: www.mateklap.hu

Üdvözlettel:
a tábor szervezői

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet pályázati felhívása


Pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy a budapesti és vidéki oktatási intézmények, non-profit szervezetek informatikai eszközökhöz juthassanak. A támogatottak körében nagy mennyiségű inkurrens számítástechnikai eszköz kerül szétosztásra.

      Támogatottak köre:
Budapesti és vidéki székhelyű iskolák, nonprofit szervezetek. Nonprofit szervezetek esetében feltétel, hogy legalább egy éve bizonyítottan működjön.

Kiosztásra kerülő eszközök:
Dell és Latitude márkájú maximálisan három éves, jó állapotú asztali számítógépek és laptopok. A gépek gyártmánya, típusa eltérő ezért a kiírásban nem kerülnek felsorolásra.
Egy pályázaton belül maximum 30 darab számítógépre vagy laptopra lehet pályázni.
     

Részvételi feltételek:
Hiánytalanul kitöltött adatlap és mellékletei a beküldési határidőn belül. A nyertes pályázó köteles legalább egy évig a pályázatban megfogalmazott célra használni az elnyert számítástechnikai eszközöket, egyúttal a kiíró fenntartja a jogot, hogy ez idő alatt a pályázót ellenőrizheti.

A pályázatban be kell mutatni:

·         Intézmény, non-profit szervezet 2010. évi elért eredményeit a 2011-es évre tervezett főbb programjait, fejlesztéseit, és a támogatás részletes indoklását, várt eredményeit. Előnyben részesül a pályázó, ha Vöröskeresztes alapszervezetként vagy partnerként együttműködik valamelyik megyei vagy helyi Vöröskeresztes alapszervezettel, (amennyiben a Vöröskereszt egyik megyei szervezete nyújt be pályázatot, ettől természetesen eltekintünk.)


A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatokat teljes terjedelmében (mellékletek, adatlap) Word formátumban nyomtatott, aláírt formában, 2 példányban 2011. június 14-én du. 16 óráig a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet irodájában lehet.


Pályázat elbírálásának határideje:
2011. június 20. A nyertes pályázatról szóló írásbeli értesítést küldünk és a pályázóval támogatási szerződést kötünk.


Pályázók értesítése:
A pályázat elbírálását követően a pályázókat e-mailben értesítjük.

Eszközök átvétele: A pályázati eredmény kihirdetésétől számított két héten belül a szervezetünk budapesti raktárából előre egyeztetett időpontban lehetséges. További információ: szabogergely@voroskeresztbp.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a szamitogeppalyazat@voroskeresztbp.hu címen tehetik fel.

A pályázatokat a Szervezet igazgatója által felkért bizottság bírálja el. A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.Budapest, 2011. május 20.

2011. május 6., péntek

Pályázat és nyereményjáték: Drogmentes osztály

www.drogmentesosztaly.com

Emlékbeszéd mondó versenyre felhívás

Emlékbeszéd és mesemondó verseny fiataloknak,

a " haza mindenese", Fáy András születésének 225 évfordulója alkalmából.
A versenyt a Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és Pécel Város Önkormányzata, a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., a Ráday Gyűjtemény, és a Fáy Társaság támogatásával hirdeti meg.
Emlékbeszédmondó verseny
A versenyre 14-19 év közötti fiatalokat hívunk. A beszédet a jelentkezőnek kell megírnia és emlékezetből, szép tiszta magyarsággal, a szónokokkal szemben elvárható követelményeknek megfelelően kell előadnia. A szöveg és az előadás együttes hatása alapján születnek meg a helyezések.
Díjak: Az első helyezett Fáy András sírjánál, az évfordulós ünnepségen mondhatja el beszédét 2011. május 29-én a Kálvin téri református templomban. A második helyezett a péceli ünnepség ünnepi szónoka lesz, május 28-án. A legjobbak könyvjutalmakat vehetnek át.
Jelentkezési határidő: A jelentkezéseket az életkor, postai és e-mail cím, egyéb elérhetőségek megjelölésével 2011. május 10-ig az alábbi címre várjuk: Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete 1135. Budapest Lehel u. 24/c, vagy mihoe2011@gmail.com  .
A verseny időpontja: 2011. május 28. Helyszín: Pécel, Ráday-kastély.
Mesemondó verseny
A Fáy András és Kriza János tiszteletére meghirdetett versenyen nevezni két mesével lehet, kitétel, hogy ezek közül az egyik Fáy András gyűjteményéből, vagy Kriza János gyűjtéséből származó legyen. Kriza János születésének 175. évfordulója is ebben az esztendőben lesz, így két nagy mesegyűjtő emléke előtt tiszteleghetünk.
A versenyre fiatalok jelentkezését várjuk, 8-24 éves korig.
Jelentkezési határidő: A jelentkezéseket az életkor, postai és e-mail cím, egyéb elérhetőségek megjelölésével 2011. június 1-jéig az alábbi címre várjuk: Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete 1135. Budapest Lehel u. 24/c, vagy mihoe2011@gmail.com  .
A verseny időpontja: A verseny 2011. szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napjának rendezvénysorozata keretében lesz Pécelen, a Ráday-kastélyban.
A nyertesek könyv és tárgyjutalmakban részesülnek.
Fáy András (1786-1864) író, politikus a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja.
Széchenyi előtt, fölismerte Magyarország gazdasági és kulturális elmaradottságát, és annak okait. 1825-ben javaslatot terjesztett be az orvoslás eszközeit is megjelölve: színház, szabad ipar és kereskedelem, jobb büntető kódex, erkölcsnemesítés, javító ház, törvénykezés és közigazgatás javítása, takarékpénztár.
1835-ben követté választották, az ellenzék egyik tekintélyes tagjaként az országgyűlésben szolgálta a magyaros józan beszédeivel a gazdasági és társadalmi reformok ügyét.
Tevékenyen vett részt a kor minden kulturális és gazdasági mozgalmában. Széchenyi kedvéért belépett a Nemzeti Kaszinóba, melynek majdnem folytonosan a könyvtárosa volt, két ízben pedig igazgatója is volt. Az akadémia már az első nagygyűlésen, 1831-ben tiszteleti tagjává választotta. 1845-ben az igazgatótanács tagjaként, 1847-ben pedig helyettes elnökként tevékenykedett.
A Kisfaludy Társaság megalakulásakor, 1837. február 6-án igazgatójának választotta. 1834-35-ben Döbrentei Gáborral együtt a budai színtársulat igazgatója, majd az akadémia játékszíni bizottságának tagja, amely feladatai között szerepeltette a drámairodalom fejlesztését. Fáy egész életében sokat fáradozott a nemzeti színészetért.
Legnevezetesebb alkotása a Pesti Hazai Első Takarékpénztár (a mai OTP Bank Rt.
egyfajta jogelődje) életre hívása volt. Az intézet 1840. január 11-én megkezdte működését. Fáyt az alakuláskor segédigazgatóvá választották, mely tisztséget 1848-ig megtartotta. Az intézet pár év alatt fölvirágzott, hét év alatt 32 fiókkal bővült, kiállotta a szabadságharc viharait, s ma is egyike legnagyobb, legszilárdabb pénzintézeteinknek.
Szemere Pál tréfásan, de találóan a „nemzet mindenesének" nevezte.
Fáy András íróként 1807-tól tevékenykedett.
Első könyve a Bokréta, a dalokkal, mesékkel, epigrammákkal teli füzetet Híres íróvá mesegyűjteménye tette: Fáy András eredeti meséi és aforizmái (Bécs 1820.),
Több mint hetedfélszáz az általa írt állatmesék, parabolák, aforizmák száma, melyekbe életelveit, tanácsait, észrevételeit burkolta, nagyon sok emberi vagy nemzeti gyarlóságot és előítéletet tesz nevetségesekké.
 

7. Dunavarsányi Félmaraton futóverseny - iskolai különkupa

Várjuk az Önök iskolájának csapatát!

ISKOLÁKNAL KÜLÖN KUPA – KEDVEZMÉNYES NEVEZÉSSEL

2011. május 22. 10 órától

DUNAVARSÁNY, TORNACSARNOK
Versenyszámok: 500 m családi futás
4 km futás
21,0975 km Félmaraton, egyéni, 2-3-5-7 fős váltóban is!

Érdeklődés: Herendi Péter
Peter54@indamail.hu
Herendi.peter@t-email.hu
+36 20 9382 774

On-line nevezés, további információk:
www.dunavarsanyifutonap.inf.hu

2011. május 5., csütörtök

Algebria Online Matematika Verseny

Szeretném felhívni figyelmét az év végéhez illeszkedő, 2011. május 14-én induló, rendhagyó Algebria Online Matematika Versenyünkre.

Ennek során egy virtuális sziget, Algebria, polgáraként feladatokat megoldva versenyezhetnek a diákok az Algebria Királya és Alkirályai címért, az iskolák pedig, mint a sziget önálló települései, a sziget Fővárosa rangért.

A szegedi NetSuli Hungary Kft. által szervezett versenyen a nyertes diákok között 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány kerül kiosztásra, ezen felül a Fővárost adó csapatot is 30 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a természettudományos oktatás korszerű lehetőségeinek elterjesztéséhez.

A lelkes szegedi középiskolai tanárok által kigondolt verseny legfontosabb célja, hogy egy újabb területen biztosítson lehetőséget az elsajátított matematikai műveletek játékos begyakorlására.

Sajnos általános tapasztalatunk, hogy a középiskolába érkező diákok számolási biztonsága gyakran olyan alacsony, hogy sokszor ez lesz későbbi kudarcaik egyik okozója. Ez ellen minden eszközzel küzdenünk kell. Meggyőződésünk, hogy jó szakemberekhez nem annyira a rafináltan kigondolt versenyfeladatokon keresztül vezet az út, hanem azon a biztos számolási készségen, amit csak kitartó gyakorlással lehet elsajátítani.

A teljesebb siker érdekében a versennyel párhuzamosan javasoljuk egy, az iskola szokásaihoz igazodó belső motivációs rendszer kialakítását (pl. feladatmegoldó versenyek, kisötösök, stb.) A verseny különösen alkalmas a gyengébben teljesítő tanulók számára, hogy megszerezhessék/bizonyíthassák az alapfeladatokban való jártasságukat, ill. szándékukat a jobb jegy megszerzésére.

A további részletekért kérjük, olvassa el a mellékletben csatolt Részletes versenyfelhívást!

Kérem, hívja fel az érintett kollégák figyelmét, hogy Algebria versenyszoftverünk demo változata már most is letölthető a www.netsuli.org címről, és a verseny kezdetéig szabadon kipróbálható.

Ha valami kérésük, észrevételük van, vagy van olyan feladattípus, amit a kollegákkal egyeztetve úgy gondolják, hogy szívesen látnának a versenyben, kérem jelezzék, és mi igyekszünk azt beemelni szoftverünkbe.

Remélem, az Önök iskoláját is mielőbb a sziget települései között üdvözölhetjük!

Üdvözlettel:

Csiszár Zoltán

2011. május 4., szerda

Digitális évkönyvhöz fotózás: május 5-6

Sziasztok!

A digitális évkönyv fotózásának időpontjai:

Május 5. csütörtök

10:00 11A
12:00 10C
13:00 9C
14:00 12A

Május 6. péntek

8:00 11C
8:35 10A
9:45 12C
10:00 9A
10:30 12B
11:00 10B
12:00 11B
12:45 9B

A fotózás egyéni lesz. A képeket meg lehet vásárolni. Akinek vannak kirándulásos,ballagásos vagy egyéb képei, azokat hozza be minél hamarabb, hogy beletehessük az évkönyvbe.